Legdominikaner

800 år under den hellige Dominikus' hvite banner

Archive for desember 2012

I opphavet var Ordet

leave a comment »

I gamle dager ble Johannesprologen (Johannesevangeliet 1:1-14) lest etter messen hver dag, som “Det siste evangelium”. Pussig nok lest høyt etter stille messer, og stille etter sungne messer. Dominikanerne motstod denne ekstra lesningen i det lengste, men måtte leve med den noen hundre år. Da den ble fjernet etter 2. Vatikankonsil ble den savnet av mange – blant annet av Graham Greene.  Nå leses den dessverre bare i messen 1. juledag, selv om den – som biskop Bernt Eidsvig sa i sin juledagspreken 2010 (sannelig ikke ofte man husker en preken to år etter!) – burde leses av de troende hver dag.

Siden det tyvende århundre fikk se hele tre katolske oversettelser av Det nye testamente til norsk (1902, 1938 og 1968), og disse oversettelsene tildels ikke er å oppdrive lenger, synes jeg det er hyggelig å kunne lese Johannesprologen hele tre ganger idag av alle dager.

Jesu Kristi hellige evangelium ifølge Johannes (1902)

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Det var i begyndelsen hos Gud. Alle ting er ved det blevne til, og uden det er intet blevet til af det, som er. I det var livet, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke.

Der var en mand, sendt af Gud; hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge et vidnesbyrd, for at vidne om lyset, forat alle skulde komme til at tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Dette var det sande lys, der oplyser ethvert menneske, som kommer til verden. Han var i verden, og verden er bleven til ved Ham, og verden erkjendte Ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne erkjendte Ham ikke. Men saa mange, som tog imod Ham, dem har Han givet magt til at blive Guds børn, nemlig dem, som tror paa hans navn, hvilke ikke er fødte af blod, ei heller av kjøds vilje, ei heller av mands vilje, men af Gud.

Og Ordet er blevet kjød og har boet iblandt os; og vi har seet hans herlighed, en herlighed som den Enbaarnes af Faderen, fuld af naade og sandhed.

Jesu Kristi hellige evangelium efter Johannes (1938)

Fra først av var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var fra først av hos Gud. Alt er blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noget blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noget blitt til av det som er blitt til. I Ham var livet, og livet var lyset for menneskene. Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke.

Det var en mann, sendt fra Gud; hans navn var Johannes. Han kom til vidnesbyrd: han skulde vidne om lyset, så alle skulde komme til å tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset. Det var det sanne lys, som oplyser hvert menneske som kommer til verden. Han var i verden, og verden kjente Ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot Ham. Men alle dem som tok imot Ham, dem har Han gitt makt til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn, som ikke er født av blod, heller ikke av kjøts vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Og Ordet er blitt kjøt og har bodd iblandt oss; og vi har sett hans herlighet, en herlighet som den Enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.

Evangeliet ifølge Johannes (1968)

I opphavet var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud; i opphavet var han hos Gud. Alt ble skapt ved ham; uten ham er intet skapt. Alt som er skapt, har sitt liv i ham; og livet er menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke kunnet gripe det.

Der var en mann, sendt fra Gud; hans navn var Johannes. Han kom for å vidne; han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke selv lyset, men han skulle vidne om lyset. Det sanne lys, det som opplyser hvert menneske, kom nå selv til verden. Han var i verden, og ved ham er verden blitt til; men verden kjente ham ikke. Det var sitt eget han kom til, og hans egne tok ikke imot ham. Men de som tok imot ham, dem gav han evne til å bli Guds barn; han som selv er født, ikke ved manns eller menneskes vilje, men av Gud.

Og ordet ble menneske av kjøtt og blod, og oppslo sin bolig blant oss. Hans guddomsglans har vi sett, – en herlighet som en enbåren Sønns, kommet fra Faderen og fylt av hans nåde og sannhet.

God jul!

Written by Jan Frederik

24.12.2012 at 17:00

Publisert i Skriften