Legdominikaner

800 år under den hellige Dominikus' hvite banner

Archive for desember 2016

800 år med «de som velger ordenslivet»

leave a comment »

Idag, 22. desember 2016, er det 800 år siden pave Honorius III utstedte bullen Religiosam vitam, tok Dominikanerordenen under sin beskyttelse og gav den sin godkjennelse.

religiosam_vitam

Et helt år har vi som har latt oss hverve under den Hellige Dominikus’ hvite banner feiret vårt 800-årsjubileum — helt fra den dominikanske allehelgensdag 7. november 2015, og vi skal holde på til 21. januar 2017. Et langt jubelår, som passende nok har overlappet med både Ordenlivets år og Barmhjertighetens år.

Og ennå er det avlat å få — løp og kjøp! Som vanlig er det ikke penger det står på: «Hør, alle som tørster, kom hit og få vann! Kom, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk!» (Jes. 55)

Avlat får man i alle dominikanske kirker og kapell som ens pilegrimsvandring bringer en til, der man, etter å ha skriftet og fått absolusjon kort tid i forveien, mediterer foran Det allerhelligste sakrament en stund, ber Fadervår, leser Trosbekjennelsen, Jubileumsbønnen (se under), og ber rosenkransen (eller som det står i avlatsbullen: påkaller Vår Frue av Rosenkransen).

Miskunnsrike Gud,
i din evige visdom kalte du din tjener Dominikus
til å ta fatt på veien som en pilegrim i troen,
og som forkynner av din nåde.
Med ham som forbillede gjennom dette jubileet
ber vi deg nå om på nytt å inngi oss
den oppstandne Kristi Ånd,
slik at vi trofast og med glede kan vitne om fredens evangelium,
ved ham, Jesus Kristus vår Herre.
Amen.

Og forresten — sannelig kan vi også feire 100-årsjubileet for dette postkortet!

2016-12-22-13-34-53

2016-12-22-13-35-02

Written by Jan Frederik

22.12.2016 at 14:41