Legdominikaner

800 år under den hellige Dominikus' hvite banner

Til minne om alle tredje-ordenens sjeler

leave a comment »

Første regulære møte i tredje-ordenen: tilstede var fire søstre og to aspiranter. Åndelig foredrag i biblioteket, deretter rosenkrans og adorasjon av det allerhelligste sakrament. Måtte de hellige menn og kvinner av vår Orden, på denne deres festdag, velsigne vår lille tredje-orden!

—Brødrenes klosterkrønike, 12. november 1926

Nei, overhodet intet
Nei, jeg angrer intet
Hverken det gode som har skjedd meg
Eller det onde, det er det samme

Nei, overhodet intet
Nei, jeg angrer intet
Det er betalt, feid vekk, glemt
Jeg gir blaffen i det forgangne

Med mine minner
Tenner jeg ilden
Mine sorger, mine gleder
Jeg trenger dem ikke lenger

Under nordisk legdominikanermøte i Oslo i november 2009 holdt jeg et foredrag om utviklingen av legdominikanernes regel. Mens jeg forberedte foredraget la jeg merke til noe som jeg nok hadde lest mange ganger, men aldri tatt innover meg: at vår regel pålegger oss, alltid har pålagt oss, å be for våre avdøde brødre og søstre. Og nå var legdominikanerne i Norden samlet på Dominikanerordenens allesjelersdag. Til vesper den kvelden, i kapellet på Katarinahjemmet, hadde jeg fått alle med på å be for alle vi kjente til, ved navn, våre avdøde tertiærer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Siden da har jeg strevet med å finne dem alle — det har jeg nok ikke klart. Men jeg har virkelig lett etter dem. For jeg skulle så gjerne kunnet si som Vårherre: “Jeg har ikke mistet en eneste av dem du har gitt meg.”

Vi møter Kristus i hans ord, i liturgien, og i helgenenes liv. Ikke bare i de store helgeners liv, men også i de små, de som ved første øyekast kan virke ubetydelige, men kanskje ikke var så ubetydelige likevel.

Vi har ikke bare en minnedag for avdøde brødre og søstre, men også for avdøde foreldre, og for ordenens velgjørere. Vi er knyttet sammen, og en historie som bare nevner tertiærene, bare søstrene, bare monialene, bare brødrene, eller utelater velgjørerne og venner av Ordenen, vil aldri helt forklare hvordan ting henger sammen. Derfor blir mitt prosjekt et bidrag til historien om den dominikanske familie i vid forstand. Ja, også kjødelig familiebakgrunn er viktig — for hvordan kan noen egentlig helt forstå oss uten å vite noe om hvordan vi ble slik?

Brødrenes konstitusjoner (LCO — Liber Constitutionum et Ordinationum) har faktisk en egen regel om dette, som legdominikanere også kan ta til hjerte:

16. — La brødrene trofast minnes de som har gått foran dem i den dominikanske familie, og har etterlatt dem sitt «eksempel i livet, foreningen med dem i fellesskapet og deres hjelp i forbønnen». La brødrene reflektere over og gjøre kjent deres verk og lære, og ikke glemme å be for sine avdøde brødre.

“Jeg vil påstå,” skrev Chesterton, “at takk er den høyeste form for tenkning, og at takknemlighet er glede gjort dobbel av undring.” Å bli kjent med disse underlige damene (for det var jo flest damer) — og det er vel gjerne som gamle damer de huskes, som mumlende bestemødre og peppermøer, om noen husker dem i det hele tatt — har fylt meg med nettopp en slik glede og undring: takknemlighet.

Nonneminnegranskning, slektsforskning og undersøkelser gjennom flere år… Etter å ha tilbragt mange timer med brødrenes håndskrevne krønike på fransk fra 1920- og 30-tallet en dag i Neuberggaten, spurte p. Arne — idet han nok tenkte at dette måtte da være bortkastet tid — om jeg hadde funnet noe. Jeg svarte spontant som egyptologen Howard Carter, da hans øyne hadde vennet seg til mørket og kunne se gullet som glimret i Tutankhamons gravkammer, “Ja, vidunderlige ting!”

63c649fac3134fcb738930378d07c23b
Hvem var de «fire søstre og to aspiranter» som kom sammen til det første møte? De «fire søstre» (forstått som ikledte medlemmer som ikke nødvendigvis har avlagt løftet ennå) kan ha vært enkefru Gerda Olsen, frk. Dorothy Burton, frk. Karen Meidell og frk. Mary Farrelly; de «to aspiranter» (forstått som postulanter, altså ennå ikke ikledt) kan ha vært frk. Sally Lund og frk. Gjertrud Falkanger. Eller betyr «aspirant» det samme som (ikledt) novise her?

Nekrologium: Avdøde tertiærer i Norge, etter dødsdato

Der det er kjent, er angitt opptagelse i Kirken (når det dreier seg om en konvertitt, det var de fleste i Norge), opptagelse i tredje-ordenen (ikledning, mottar skapular og ordensnavn) og endelig løfte i tredje-ordenen. «Midlertidige» løfter (for f.eks. 3 år, slik man begynte med på 1960- eller 70-tallet) er ikke nevnt i det gamle ceremoniale, men det ser ut til at enkelte utsatte løfteavleggelsen noen år. Normalen var å avlegge sitt løfte nøyaktig ett år etter ikledningen.

Datoer er funnet i brødrenes krønike, norske folketellinger, Gravminner i Norge, St. Olav menighets Liber defunctorum og genealogiske databaser. Nye opplysninger og rettelser mottas med takk!

Januar

Frk. Ebba Svarstad, kontordame. Født 09.11.1903 i Oslo; opptatt i tredje-ordenen av p. Béchaux 30.04.1935 med ordensnavn sr. Dominique-Marie-Olav; avla løftet 30.04.1936 til samme; døde 05.01.1984 i Oslo. Datter av kunstmaler Anders Castus Svarstad (1869-1943) og Ragna Moe (1882-1963).

Hr. Sigurd Bruun Tønnessen. Født 07.06.1906 i Egersund; opptatt i tredje-ordenen 12.11.1933 av p. Béchaux med ordensnavn br. Dominique; avla løftet 11.11.1935 til samme; døde 09.01.1957 i USA.

Frk. Sigrid Steen, oversetter og norsklærer for franskmenn. Født 27.06.1865 i Levanger; døde 27.01.1953 i Oslo. Datter av banksjef Bernt Anker Steen (1816-1909) og Jacobine, f. Mørch (1833-1924).

Februar

Frk. Karen Alette Meidell, lærerinne i kunstvevning. Født 29.09.1861; opptatt i tredje-ordenen med ordensnavn Maria Dominica 30.04.1925 av p. Lutz; avla løftet 30.04.1926 til samme; døde 10.02.1946 i Oslo. Datter av kaptein Jacob Gerhard Meidell (1825-1884) og Sara Lorentzia, f. Holck (1834-1921)

Fru Ragnfrid Five, f. Moen. Født 28.04.1922; avla midlertidig løfte 01.11.1988; endelig løfte 09.11.1991; døde 19.02.2015 på Høvik.

Fru Nina Augusta Prytz, f. Eberhardt. Født 16.03.1903; døde 28.02.2000 i Oslo. Datter av lege Immanuel Nicolai de Younge Eberhardt (1866-1928) og Bertha Agnete Amalie, f. Hindenburg (1873-1959).

Mars

Frk. Hjørdis Marie Christine Schøien. Født 09.11.1898 i Oslo; opptatt i tredje-ordenen av p. Lutz 26.02.1930 med ordensnavn sr. Marie-Christine; avla løftet 11.02.1931 til samme; døde 16.03.1976 i Oslo.

Frk. Sonja Løchen. Født 07.12.1908 i England, døde 16.03.1998 i Oslo.

April

Fru Karin Maria Wickmann. Født 18. juni 1945, døde 02.04.2020 i Oslo.

Frk. Else Bit Holst, adjunkt. Født 05.02.1928; døde 03.04.1983 i Oslo. Datter av historiker Ulrich Noack (1899-1974) og barnehagelærerinne Valborg Holst (1898-1963)

Fru Karen Sundt, f. Schjetlein. Født 07.07.1905 i Kvalsund; døde 04.04.1995 i Oslo. Datter av kjøpmann Ivar Sofus Schjetlein (1878-1913) og Sigrid, f. Nielsen (1869-1950)

Frk. Lucy Suzanna Rustad, språklærerinne. Født 21.08.1902 (i Frankrike?); døde 05.04.1988 i Oslo.

Frk. Ragnhild Antonie Marie Foss, lærerinne og oversetter. Født 09.07.1883 i Sokndal, døde 27.04.1952 i Oslo. Datter av skolebestyrer Erik Hansen Foss (1842-1921) og Annette Kathinka Gulovna Helene, f. Gulbrandsen (1848-1915).

Mai

Frk. Yvonne Léguy, husholderske for dominikanerne i Neuberggaten. Født 15.01.1886 i Frankrike; tertiær fra Châtillon med ordensnavn sr. Anne-Marie; døde 01.05.1959 i Oslo.

Frk. Marie Knudtzon. Født 21.04.1879 på Ulleberg; opptatt i Kirken 06.02.1903 av p. Erik Benelius i Stockholm; avla løftet i tredje-ordenen med ordensnavn Caterina 26.04.1907 til p. Domenico Antoni i Roma; døde 05.05.1966 på Lunden. Datter av kammerherre Harald Christian Fernando Knudtzon (1814-1905) og Anna Jeanette Knudtzon (1860-1933).

Fru Gerda Amalia Olsen, f. Forsberg, sykesøster, senere husholderske for dominikanerne i Neuberggaten. Født 27.01.1870 i Göteborg; årlige løfter som St. Josephsøster i Oslo med ordensnavn sr. Birgitta 27.07.1894; trådte ut derfra i juli 1900; opptatt i tredje-ordenen med ordensnavn sr. Zedislava 15.08.1922 av p. Hélaine; avla løftet 08.09.1923; døde 15.05.1958 i Oslo. Datter av de ugifte samboende Charlotta «Lotta» Larsdotter/Larsson (1839-1927) og snekker Anders Forsberg (1830-1902).

Fru Ragnhild Nylund, f. Berg. Født 29.08.1893; opptatt i tredje-ordenen 29.04.1927 av p. Béchaux med ordensnavn sr. Marguerite-Marie; avla løftet 30.04.1928; døde 19.05.1980 i Oslo. Datter av politikonstabel Edvard Olsen Berg (1864-1927) og Jørga, f. Kristiansen (1865-1944)

Fru Hanne Fürst Aalholm. Født 04.10.1911; døde 23.05.1992 i Arendal. Datter av overrettssakfører Thomas Olsen Aalholm (1872-1935) og Dagmar Hildegard, f. Grüner (1876-1950).

Fru Vera Margrethe Henriksen, f. Roscher Lund, forfatter. Født 22.03.1927 i Oslo; døde 23.05.2016 i Lom. Datter av oberst  Ragnvald Alfred Roscher Lund (1899–1975) og Bergljot Staubo (1897–1980).

Frk. Margarethe Julie Falkanger. Født 01.12.1900 i Trondhjem; opptatt i Kirken 24.04.1934; opptatt i tredje-ordenen 02.10.1936 av p. Vanneufville med ordensnavn sr. Ingrid-Marie; døde 27.05.1991 i Oslo. Datter av Thor Falkanger (1858-1932) og Ågot, f. Kamstrup (1872-1902)

Frk. Turid Reimers Håkonson. Født 10.04.1917 i Trondhjem; døde 28.05.2005 i Oslo. Datter av ekspedisjonsbetjent Haakon Haakonson Hansen (1884-1962) og Reidun Elfrida f. Alness (1885-1977)

Juni

Frk. Sally Lund, folkeskolelærerinne. Født 11.06.1859 i Kristiania; opptatt i tredje-ordenen 02.02.1927 med ordensnavn sr. Marie-Thérèse av p. Béchaux; avla løftet 07.03.1928 til p. Vanneufville; døde 05.06.1952 i Oslo. Datter av skipsfører Hans Lund og Elisabeth (Betzy) Louise Lund (f. 1833)

Hr. Henrik Christian Borchgrevink, skogforvalter. Født 18.08.1879 i Engerdal, opptatt i Kirken 1931; opptatt i tredje-ordenen 20.10.1934 av p. Béchaux med ordensnavn br. Augustin; døde 07.06.1959 på St. Torfinns klinikk i Hamar. Sønn av Hans Henrik Christian Borchgrevink (1847-1913) og Anna Johanne «Hanna» f. Astrup (1847-1905).

Fru Sigrid Undset, forfatterinne. Født 20.05.1882 i Kalundborg; opptatt i Kirken 01.11.1924 av pastor Kjelstrup; opptatt i tredje-ordenen med ordensnavn sr. Olave av p. Béchaux 07.03.1927; avla løftet 07.03.1928 til samme; døde 10.06.1949 på Lillehammer. Datter av arkeolog Ingvald Martin Undset (1853-1893) og Marie Nicoline Charlotte, f. Gyth (1855-1939)

Monsignor Arne Olav Halvor Beissel Sund. Født 29.01.1898 i Drammen; opptatt i Kirken 04.05.1920 av pastor Offerdahl; presteviet 20.12.1925 i Roma; ble opptatt i tredje-ordenen med ordensnavn p. Dominikus 07.03.1928 av p. Vanneufville; avla løftet 21.11.1941 til p. Thorn; døde 15.06.1984 i Stavanger. Sønn av grosserer Carl Magnus Christian Sund (1869-1929) og Kaia Karoline Halvarda, f. Kahrs (1874-1934)

Juli

Frk. Annie Mary Scarre, språklærerinne. Født 07.01.1883 i Teesdale, England; døde 01.07.1964 i Vang ved Hamar. Datter av William Horner Scarre (1821-1892) og Mary Annie Bradley (1844-etter 1892)

Frk. Kristin Elisabeth Butenschøn. Født 27.08.1941; døde 01.07.1977 i Enebakk. Datter av forlegger Barthold Andresen Butenschøn (1904-2001) og billedhugger Ragnhild, f. Jakhelln (1912-1992)

Fru Signe Sylou-Kreutz, f. Jonson. Født 22.08.1877 i Kristiania; opptatt i Kirken 24.12.1927 av p. Vanneufville; opptatt i tredje-ordenen av p. Béchaux med ordensnavn sr. Marie-Ingrid; avla løftet 30.04.1936 til samme; døde 05.07.1966 i Oslo. Datter av hattefabrikant Elof Jonson (1844-1911) og eier av damehattforretning Julie Alvida Mathilde, f. Halvorsen (1842-1927)

Fru Ella McGeorge, f. Orning. Født 14.03.1914; døde 23.07.2003. Datter av sakfører Ole Christian Orning (1873-1939) og Anna, f. Rolfsen (1874-1958)

August

Hr. Walter Otto Paul Buker. Født i Tyskland 10.07.1912; opptatt i tredje-ordenen 22.12.1933 av p. Vanneufville med ordensnavn br. Albert-Marie; avla løftet 03.02.1935 til samme; døde 07.08.1996 i Oslo.

Fru Ingjerd Borge Aaknæs. Født 26.09.1921 i Oslo; døde 15.08.1988 i Oslo. Datter av Johan Olai Borge (1878-1960) og comtesse Vilhelmine «Minna» Alexandra Eugenie Catharina Jenny Knuth (1884-1977)

September

Fru Inga Lærum Liebich, komponist. Født 16.11.1864; opptatt i tredje-ordenen 04.10.1930 av p. Béchaux med ordensnavn sr. Katarina; avla løftet 15.07.1934 til samme; døde 15.09.1936 i Oslo. Datter av trelasthandler Johan Lærum (1830-1906) og Antonie (1839-1920)

Frk. Mary Adams-Ray. Født 10.11.1903; opptatt i tredje-ordenen 30.04.1928 av p. Béchaux med ordensnavn sr. Marie-Dominique; avla løftet 26.04.1929 til samme; døde 19.09.1996 i Stockholm.

Oktober

Erkebiskop Johannes Baptist Olav Fallize. Født 09.11.1844 i Betlingen i Belgia; døde 23.10.1933 i Luxembourg. Sønn av garvermester Johannes Fallize og Theresia, f. Pfeffer.

November

Frk. Reidun Maria Berit Skjærsaker. Født 03.02.1935; døde 03.11.2005. Datter av eiendomsmegler Konrad Johannes Skjærsaker (1901-1962) og Borghild Amalie S. (1904-1992).

Frk. Elsa Theting. Født 10.09.1915; døde 17.11.1982 i Oslo. Datter av bokbinder Arthur Fridtjof Theting (1879-1927) og Ragna Konstanse, f. Didriksen (1880-1954)

Monsignor Karl Otto Mangolf Kjelstrup. Født 24.12.1874 i Christiania; opptatt i Kirken 11.11.1891; opptatt i tredje-ordenen av p. Conrad Fischer med ordensnavn p. Dominikus; avla løftet 15.08.1909 til p. Constantin Wirtz; døde 21.11.1946 i Arendal. Sønn av jernbaneingeniør og infanterikaptein Bernhard Hartvig Kjelstrup (1844-1891) og Thora, f. Clemmetsen (1849-1914).

Frk. Dorothy Mary Anna Burton. Født 21.06.1895 i Tunstall, Lancashire; opptatt i tredje-ordenen 21.08.1919 av p. Wulstan McCuskern; avla løftet 20.09.1920 til samme; døde 29.11.1949 i Aurdal. Datter av vicar Henry Viveash Burton (1841-1898)  og Henriette Christiane Jeanette, f. Engelschiøn (1869-1947).

8. november (med ukjent dødsdato)

Frk. Virginie Riesterer, husholderske for sin bror, pater Cølestin Riesterer i Trondhjem. Født 12.03.1860; opptatt i tredje-ordenen 1908 av p. Lamotte med ordensnavn sr. Sunniva.

Frk. Bergljot Lunde. Opptatt i tredje-ordenen 25.12.1923 av p. Hélaine med ordensnavn Dominica.

Frk. Gunvor Signe Pettersen. Født 18.09.1907 i Oslo; opptatt i Kirken 01.02.1927 av p. Vanneufville; opptatt i tredje-ordenen av p. Vanneufville 02.02.1929 med ordensnavn sr. Marie-Thérèse; avla løftet 06.01.1931. Datter av kontorsjef Anton Pettersen (1858-etter 1930) og Anna Petronelle, f. Christoffersen (f. 1869)

Hr. Harry Jørgensen. Opptatt i tredje-ordenen av p. Vanneufville 07.12.1928 med ordensnavn br. Reginald.

Frk. Ellen Torgersen. Opptatt i tredje-ordenen 30.04.1932 av p. Vanneufville.

Frk. Lilly Braathen. Opptatt i tredje-ordenen 28.03.1933 av p. Vanneufville med ordensnavn sr. Maria Magdalena; avla løftet 07.10.1934 til samme.

Sr. Ingeborg Amundsen. Opptatt i tredje-ordenen 30.08.1933 av p. Béchaux med ordensnavn sr. Rose.

Frk. Anna Paulsen. Opptatt i tredje-ordenen av p. Béchaux 30.04.1935 med ordensnavn sr. Gertrud; avla løftet 30.04.1936 til samme.

Frk. Borghild Sævig. Opptatt i tredje-ordenen av p. Béchaux 30.04.1935 med ordensnavn sr. Maria-Dominica; avla løftet 30.04.1936 til samme.

Fru Sonja Mortensen. Død senest 1998.

Desember

Sr. Snefrid Halgunn Gerda Hansen, sykesøster, husholderske for dominikanerne i Neuberggaten. Født 07.10.1905 i Odense; opptatt i Kirken 22.12.1930 av p. Vanneufville; opptatt i tredje-ordenen 25.12.1933 av p. Vanneufville med ordensnavn sr. Marie-Emmanuel; døde 03.12.1990 i Oslo. Datter av fru brigader Ellen Hansen (1869-1947)

Frk. Ellen Ingeborg Faaberg, lektor. Født 24.04.1899 i Kristiansund; opptatt i Kirken 21.06.1924 av p. Lutz; opptatt i tredje-ordenen med ordensnavn sr. Marguerite des cinq plaies 08.04.1929 av p. Lutz; døde 07.12.1979 i Arendal. Datter av skipsfører Hans Oluf Faaberg (1858-1930) og vinhandlerske Ingeborg Dorothea, f. Lønnichen (1858-1932)

Fru Helga Martha Hovden, f. Andersen. Født 10.11.1895 i Randers i Danmark; døde 11.12.1975 i Fredrikstad. Datter av Anton Marinus Andersen (1864-1950) og Johanne Birgitte, f. Christensen (1870-1952).

Fru Signe Bjerke, f. Bjørk. Født 18.11.1904 i Kristiania; opptatt i tredje-ordenen av p. Vanneufville 02.10.1936 med ordensnavn sr. Johanne-Marie; døde 14.12.1997 i Oslo. Datter av kjøpmann Svend Sørensen Bjørk (1874-1948) og Pauline, f. Schauw (1876-1955).

Tertiærer som siden gikk i kloster

Frk. Thora Hammer (1864-1946). Ble dominikanerinne i Lyon.

Frk. Mary Margareth Farrelly. Født 16.06.1898 i Kristiania; opptatt i tredje-ordenen av 04.08.1926 med ordensnavn Marie-Réginald (til minne om p. Hélaine) av p. Vanneufville; avla løfter 01.10.1927 til p. Lutz; døde 26.02.1993 i Oslo. Trådte inn i novisiatet i Châtillon i november 1928 og ble søster på Katarinahjemmet. Hun beholdt sitt ordensnavn som sr. Mary Reginald.

Frk. Gjertrud Falkanger. Født 21.04.1899 i Trondhjem; opptatt i Kirken 29.04.1925 av p. Béchaux; opptatt i tredje-ordenen med ordensnavn sr. Gertrude-Thérèse av p. Béchaux; avla løftet 07.03.1928 til p. Vanneufville; trådte inn i Katarinahjemmets novisiat i Châtillon i november 1928, men måtte reise hjem året etter pga sykdom; trådte inn hos dominikanerinnene i Montpellier i begynnelsen av 1950-tallet, kom til det nyopprettede datterkloster i Rögle 1957 eller 1958; døde 06.07.1980 i Rögle. Datter av Thor Falkanger (1858-1932) og Ågot, f. Kamstrup (1872-1902)

Frk. Ida Secunda Johnson. Født 06.09.1898 på Madagaskar; opptatt i Kirken 1922; opptatt i tredje-ordenen med ordensnavn sr. Marie-Madeleine 08.12.1924 av p. Béchaux; opptatt som novise 23.09.1927 i Lourdes med ordensnavn sr. Marie-Sunniva; evige løfter 03.10.1931; døde 05.08.1980 på Lunden der hun ble kalt sr. Ida Sunniva.

Frk. Guri Søberg. Opptatt i Kirken 24.12.1928; opptatt i tredje-ordenen av p. Vanneufville i desember 1929 med ordensnavn sr. Marie-Agnès. Sr. Agnès-Marie på Katarinahjemmet (Liber defunctorum har en Gunvor Søberg — født 30.05.1903 og døde 28.11.1959 — mulig det er samme person?)

Frk. Frieda Svenningsen. Født 05.12.1903 i Oslo; opptatt i tredje-ordenen 30.04.1930 av p. Vanneufville; døde 27.09.1983 i Oslo. Sr. Marie-Catherine på Katarinahemmet

Sr. Ellen Schønberg. Født 23.12.1894; opptatt i tredje-ordenen 28.02.1933 av p. Béchaux med ordensnavn sr. Dominica; døde 04.03.1976 i Oslo. Datter av handelsborger Bertha Marie Schønberg (1867-1936). Sr. Ellen Dominica på Katarinahjemmet.


P.S. Denne side vil bli oppdatert når nye opplysninger foreligger. (Det gjelder forsåvidt alle sider på denne bloggen).

Written by Jan Frederik

07.11.2016 kl. 20:48

Publisert i Tertiærer i Norden

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: