Legdominikaner

800 år under den hellige Dominikus' hvite banner

St. Dominikus syforening, 4. januar 1926

with 5 comments

Til ære for sin skytshelgen i Tredje Orden, den salige Zdislava (som vi feiret igår), samlet fru Olsen idag St. Dominikus’ syforening. Vi pyntet lokalet for henne, hvor hun inviterte oss. Medlemmene er de som har for vane å komme til vårt kapell, og møtes hver fjortende dag for å arbeide for sakristiet. Møtene finner sted hjemme hos den ene eller den andre, og går på rundgang. En Pater hjelper ofte til, og gir da et lite kåseri som takk for hjelpen.

— Fra brødrenes krønike, innførsel mandag 4. januar 1926. (Min oversettelse fra fransk)

alterduk

Når er en katolsk syforening ikke bare en vanlig syforening? Når den er en paramentforening. På Jesu hjertefest 1893 — fredag 9. juni — etablerte biskop Fallize en «Paramentforening i tilslutning til Erkebroderskabet af alterets hste. sakramentes stedsevarende tilbedelse og til Bønnens apostolat.» Protokollen er idag å finne i St. Hallvard menighets arkiv. Medlemslistene går fra 1893 til 1899, da det står oppført hele 40 medlemmer.

Foreningens formål var:

 • at virke til, at Jesus Kristus i alterets hste. sakramente erkjendes, elskes og uafbrudt tilbedes;
 • at fyldestgjøre for de fornærmelser, som bliver Ham tilføiet i dette høihellige sakrament;
 • at understøtte de fattige sogne, hvis kirker mangler paa de til gudstjenesten fornødne gjenstande.

De var forventet å arbeide hjemme, møtes første søndag i måneden for å levere arbeider og få nye, og ofre én time til sakramentstilbedelse i måneden, fortrinnsvis første fredag i måneden under menighetsmessen i St. Olavs kirke, i forbindelse med hvilken det var «en særegen andagt for foreningens medlemmer«.

Hva slags arbeider? Følgende er formentlig en slags årsrapport:

Paramentforeningen har forfærdiget og istandsat følgende gjenstande:

 1. Repareret en fuldstændig messedragt
 2. Heklet en blonde for høialteret.
 3. Foræring af to smaa rochetter for messetjenerne.
 4. Istandsat en rochet og fem alterblonder.
 5. Forfærdiget tre alterblonder for forskjellige stationer, og en albe.

Endelig medlemmernes iver for at skaffe de nødvendige gjenstande for kirkens udpyntning paa Kristi legemsfest.

St. Dominikus’ syforening var neppe en direkte fortsettelse av biskop Fallizes paramentforening, men ett eller to medlemmer — frk. Miriam Sandborg og kanskje frk. Meidell (om det er samme frk. Meidell) — var med i begge.

Klosterkrøniken skriver videre:

Det er bare rett og riktig å notere i klosterkrøniken navnene til disse velgjørere som var de første som samlet seg for å hjelpe Patrene:

 • Fru Olsen 
 • Frk. Lund 
 • Frk. Meidell 
 • Frk. Breien
 • Frk. Øde
 • Frk. Bredal
 • Frk. Kjelstrup 
 • Frk. I. Johnson 
 • Frk. Farrelly 
 • Frk. Sandborg 
 • Frk. Gjør 
 • Frk. Parr
 • Fru Winther
 • Frk. Burton
 • Frk. Falkanger
 • Frk. Schøien 

Patrene, det var i januar 1926 trekløveret p. Ambrosius Lutz (1875-1955), p. Henri Étienne Béchaux (1882-1965) og p. Gabriel Marie Vanneufville (1890-1973). Borghild Krane, som bodde på Katarinahjemmet på 1930-tallet og kjente dem alle, beskriver dem slik [1]:

De var alle tre meget forskjellige. P. Lutz var den lærde og solide teolog og apologet, noe av en dikter og musiker også, p. Béchaux en eksponent for fransk ésprit og religiøsitet, p. Vanneufville et oppkomme av menneskelig humor og elskelig, dyp fromhet.

St. Dominikus kirke var ennå ikke bygget, den ble innviet først 2. oktober 1927, så de hadde på dette tidspunkt bare et lite kapell i det tre-etasjers våningshuset i Neuberggaten 15. Ved folketellingen 1910 var det registrert 5 leiligheter i huset, med ialt 23 hjemmehørende personer, og som sidebygninger er angitt «stall, vedskjul og klosett & bryggerhus». Våningshuset ble revet i 1970, da dagens kloster ble bygget.

Hvem var så disse seksten flittige damene som arbeidet for sakristiet? Jeg har klart å identifisere mange av dem, selv om tidens skikk med å bare omtale med etternavn ikke gjør det helt lett:

 1. Fru Olsen — enkefru Gerda Amalia Olsen, f. Forsberg (1870-1958). Husholderske for patrene i St. Dominikus 1921-29. Tertiær, altså medlem av den dominikanske tredje-orden (T.O.P.) siden 1922.
 2. Frk. Lund — Sally Lund (1859-1952). Ble tertiær 1927.
 3. Frk. Meidell — Karen Alette Meidell (1861-1946). Lærerinne ved privat vevskole, kunstveverske, tertiær siden 1925.
 4. Frk. Breien
 5. Frk. Øde — Sigrid Øde (1875-1952), konverterte i St. Hallvard 1919. Arbeidet ved flere skolehjem for piker, senere sjef for Vernekontorets kvinneavdeling (det som nå heter Familievernkontoret) i Oslo. Satt i Katarinahjemmets første styre 1928, ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull 1935, og ledet senere menighetspleien i St. Olav og St. Hallvard. Ble novise i den fransiskanske tredje-orden 6. juni 1941 (med ordensnavn sr. Sunniva) og avla profess 12. juni 1942.
 6. Frk. Bredal — Emma «Ba» Bugge Bredal (1902-1994). Ble dominikanerinne i Frankrike (Sœurs dominicaines de Béthanie), kom tilbake til Norge 1968 idet hun ble overflyttet til Katarinahjemmet før hun trådte helt ut.
 7. Frk. Kjelstrup — Sara Bergljot Kjelstrup (1879-1946). Musikklærerinne, alternerende organist i St. Dominikus, søster til mgr. Karl Kjelstrup T.O.P. (1874-1946).
 8. Frk. I. Johnson — Ida Secunda Johnson (1898-1980), konverterte i Roma 1922, tertiær siden 1924, senere nonne hos dominikanerinnene i Lourdes og Lunden kloster (sr. Ida Sunniva). Hennes lillebror Alex Johnson (1910-1989) ble luthersk biskop i Hamar.
 9. Frk. Farrelly — Mary Margareth Farrelly (1898-1993), ble tertiær 1926, siden søster på Katarinahjemmet (sr. Mary Reginald).
 10. Frk. Sandborg — Marie Miriam Henriette Sandborg (1872-1937), var blant sangerne i St. Dominikus’ sangkor. Kusine til «den norske misjons store velgjører», madame Valborg Cady de Navacelle (1857-1940).
 11. Frk. Gjør — Marie Beate Gjør (1872-1957), konverterte 1924, firmenning av tertiær frk. Sigrid Steen (1865-1953). Hennes grandonkel Magnus A. Gjør (1801-1874) var en av stifterne til Det Norske Misjonsselskap.
 12. Frk. Parr — muligens Hagar Parr (1855-1927), sanglærerinne.
 13. Fru Winther — Eugenie Benedicte Winther, f. Geelmuyden (1901-1975), forfatterinne. Filletante til sr. Else-Marie Bretteville OP i Rögle.
 14. Frk. Burton — Dorothy Mary Anna Burton (1895-1949), konverterte 1918, tertiær siden 1919 (opptatt i Woodchester, England). Hun var født i England, men faren døde tidlig og hun vokste opp i Norge med mor f. Engelschiøn.
 15. Frk. Falkanger — Gjertrud Falkanger (1899-1980), konverterte 1925, tertiær 1927, prøvde seg først som søster på Katarinahjemmet, men ble etter hvert nonne i Rögle kloster (sr. Gjertrud-Thérèse). Hennes lillesøster Margarethe ble tertiær noen år senere. Tante til br. Bjarne Falkanger OFM.
 16. Frk. Schøien — Hjørdis Marie Christine Schøien (1893-1976), sykepleierske, konverterte 1918, ble tertiær 1930, bodde i mange år på Katarinahjemmet.

Om noen skulle vite mer om disse — særlig de som jeg ikke kjenner fornavnet på engang — er jeg takknemlig for opplysninger og bilder!


[1] Sigrid Undset : liv og meninger / Borghild Krane. — Oslo : Gyldendal, 1970.

Written by Jan Frederik

04.01.2016 kl. 10:00

5 kommentar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Morsomt! Tenker på Frk Bredal – kan det ha vært Ba Bredal, tro? Kjenner ikke hennes egentlige navn, men det var en frk. Bredal som senere inntrådte hos noen dominikanerinner i Frankrike eller Belgia, som så ble overflyttet til Katarinahjemmet før hun trådte ut. Sr. Mary Reginald stavet søsternavnet sitt som sitt døpenavn forøvrig.
  Hvem frk. Parr var, vet jeg ikke, men det var en banksjef ved navn Parr som satt i Katarinahjemmets første styre – ikke usannsynlig at det var en sammenheng – der var også Sigrid Øde, blant andre.

  Sr. Anne Bente

  04.01.2016 at 15:16

  • Takk! Jeg mener å ha lest om Katarinahjemmets første styre et sted – at frk. Øde var med der. Men jeg klarer ikke å finne igjen referansen!

   Et google-søk finner et bilde av barna til sorenskriver Peter Bredal i Ringsaker: Hermann, Ba og Hans. Og et bilde av Ba Bredal. Et videre søk i slektsbaser viser at en Peter Elieson Bredal (1872-1922) og kone Helga, f. Bugge (1877-1966) hadde barna Peter Herman Bredal (1900-1989), Hans Ravn Bredal (1901-1970), og Emma Bugge Bredal (1902-1994, begravet på Vestre gravlund). Kan «vår» Ba Bredal være identisk med denne Emma?

   Jordanus

   04.01.2016 at 15:53

   • mulig det. hva Sigrid Øde angår, så kan jeg gi deg referansen. protokollen fro grunnleggelsen av Katarinahjemmet! ellers tok jeg feil mht frk. Parr – det var Pahrmann han het, banksjefen som satt i styret her

    Sr. Anne Bente

    04.01.2016 at 17:57

 2. Da har jeg sett på kilder i St. Dominikus og St. Olav, og bekreftet identiteten til flere – artikkelen er oppdatert i tråd med dette. Nå er det bare frk. Breien og frk. Parr som ikke er identifisert.

  Jordanus

  14.01.2016 at 18:53

 3. Basert på en undersøkelse av slekten Parrs slektstre (se under), har jeg funnet tre mulige kandidater for «frk. Parr» – dersom det er en person som tilhører denne slekten, og var «frøken» i 1926 og eldre enn 18 år:

  [A9.3] Dagmar Eide Parr (1902-1994), hvis hun i 1926 bodde i Oslo (oppvokst i Bergen, utvandret til USA før 1931)

  [C3] Hagar Parr (1855-1927), sanglærerinne

  [C5] Helen Ragne Parr (1858-1940)

  I den kommunale folketelling i Kristiania 01.12.1923 finne jeg kun én av disse tre – Hagar Parr i Oscars gt. 55. Hun peker seg dermed ut som den mest sannsynlige.

  — Slektsoversikt: —

  Henry Parr (1772-1859)
  g.m. Ragne Christiane f. Giede (1788-1849)

  A. Hans Henry Parr (1811-1891)
  g.m. Laura Elise Birgithe f. Jørgensen (1826-1892)

  A1 Henriette Parr (1847-1918)

  A2 Oswald Helle Gottlieb Giede Parr (1848-1932)
  g.m. Clara f. Hansen (1870-1960)

  A2.1 Jean Conrad Alphons Parr (1893-?)
  g.m. Milly f. Nielsen (1908-?)

  A2.2 Hugo Ragnar Parr (1894-1974)
  g.m. Astrid f. Braadland (1896-1972)

  A2.3 Evelyn Anna Catharina Clara Parr (1899-1978)
  g. 1924 m. Otto Michael Gunderud (1884-?)

  A2.4 Lilly Laura Adele Giede Parr (1909-?)
  g.m. Julius Peter Schou (1910-?)

  A3 Fred King Parr (1850-1943)
  g.m. Clara Brandt f. Darre (1857-1891)

  A3.1 Fredrik Parr (1882-1952)
  g.m. Anne Margrethe f. Hohmann (1893-1967)

  A3.2 Laura Parr (1883-1970)
  g. 1909 m. Wilhelm Nicolay Faye (1881-1967)

  A3.3 Constance Parr (1884-?)
  g. før 1918 m. Ludvig Bauman Nyquist (1878-?)

  A3.4 Hedvig Parr (1887-1888)

  A4 Thorgrun Henry Fearnley Parr (1851-1852)

  A5 Kate Parr (1853-1928)
  g. 1878 m. Jonas Daae Claussen Lampe (1850-1918)

  A6 Helene Parr (1855-1906)
  g.m. Conrad Anker (1849-1910)

  A7 Alphonse Peter Wilhelm Henry Hans Parr (1856-1894)
  g. 1889 mm. Maren (Magda) Magdalene f. Hansen (1859-1918)

  A8 Anna Ragna Catharina Angell Parr (1858-?)
  g.m. Fredrik Ivan Lamm (1827-1887)

  A9 Thomas (Tom) Johannes Hans Lauritz Parr (1862-1935)
  g. 1897 m. Helga Johanne f. Eide (1865-1955)

  A9.1 Laura Parr (1898-1901)

  A9.2 Albert Eide Parr (1900-1991)
  g. 1925 m. Ella Hage f. Hanssen (1900-1991)

  A9.3 Dagmar Eide Parr (1902-1994)
  g. 1931 i USA med William Doremus Paden (1903-1979)

  A9.4 Ludolf Eide Parr (1905-1983)

  B. Christian Magnus Falsen Parr (1813-?)

  C. Søren Angell Parr (1815-1903)
  g.m. Johanne Hannah Mathea Olivia f. Jørgensen (1825-1897)

  C1 Henry Parr (1849-1924)
  g. 1892 m. Gudrun f. Tanberg (1859-1938)

  C2 Lucy Parr (1853-1937)
  g. Ferdinand Julian Egeberg (1842-1921)

  C3 Hagar Parr (1855-1927), sanglærerinne

  C4 Clarissa Parr (1857-1860)

  C5 Helen Ragne Parr (1858-1940)

  C6 Hannah Parr (1860-1930)
  g. 1883 m. Herman Leopold Løvenskiold (1859-1922)

  D. Leonard Horatio Parr (1816-1879)
  g.m. Margrethe Emilie f. Mørch (1830-1909)

  E. Nils Giede Parr (1820-1893)
  g.m. Emilie Sophie f. Mellbye (1826-1916)

  F. Thomas Randell Parr (1825-1896)
  g.m. Elise Sophie Sofie f. Reiersen (1826-1903)

  F1 Charlett Parr (1856-1909)
  g.m. Carl August Fermann (1848-1890)

  F2 Alfred Parr (1858-1917)
  g.m. Agnes Gustava f. Schnurbusch (1866-?)

  F2.1 «Kitty» Christiane Stefana Schnurbusch Parr (1892-1970)
  g. 1913 m. Einar Westye Egeberg (1883-1946)

  Jordanus

  08.02.2016 at 20:12


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: